Nätverk Värmland
Välkommen
Nyheter med mera
Rapportera älgskador
Vad äter en älg?
Konsekvenser av hårt viltbete
Hur många älgar?
Viltanpassat skogsbruk
Skogsdagar
Älgavskjutningen i Värmland
Intressanta länkar
Kontakt

Den officiella avskjutningsstatistiken för Värmland år 2010 finner du här

 

Totalt sköts under 2010 7 193 älgar varav 2 092 kor, 1 935 tjurar, 1 535 tjurkalvar och 1 530 kvigkalvar. Kalvandelen var således 42,6 %.

 

Förklaringen till områdestyperna i statistiken är följande:

 

A = A-licensområde

B = B-licensområde

E = Enkalvsområde, 70 dagar

K = Kalvjaktsområde, 5 dagar

Ä = Älgskötselområde

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad
2013-08-22 19:46