Nätverk Värmland
Välkommen
Nyheter med mera
Rapportera älgskador
Vad äter en älg?
Konsekvenser av hårt viltbete
Hur många älgar?
Viltanpassat skogsbruk
Skogsdagar
Älgavskjutningen i Värmland
Intressanta länkar
Kontakt
Rapportera viltskador!

Varför rapportera viltskador

Text som förklarar varför och hur de inrapporterade observationerna kommer att användas.

Rapportera här!

Vi håller på med att ta fram ett rapportformulär. Fram tills dess att det är klart, kan du rapporetera via ett vanligt mejl. Tala om var fastigheten är belägen - kommun och gärna socken eller koordinater - vilket/vilka bestånd det handlar om - plantering, ungskog etc, trädslag - och vilka skadorna är och dess omfattning.

 

Skicka din rapport via denna länk

Senast uppdaterad
2013-08-22 19:46