Nätverk Värmland
Välkommen
Nyheter med mera
Rapportera älgskador
Vad äter en älg?
Konsekvenser av hårt viltbete
Hur många älgar?
Viltanpassat skogsbruk
Skogsdagar
Älgavskjutningen i Värmland
Intressanta länkar
Kontakt
Hur många älgar per 1000 ha?

De flesta av oss tycker förmodligen att vi ska ha älg  på skogen. Men hur många?

 

Frågan är inte lätt att svara på. Jägarna vill ha många och bra jakttillfällen, skogsägaren vill inte har älgsskador på skogen, polis och sjukvård m.fl. vill inte ta hand om olyckor och olycksoffer för viltolyckor i trafiken. Ja, önskemålen och kraven är många.

 

Professor Peter Lohmander vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har gjort ett försök att besvara frågan genom att göra en konstnads- och intäktsanalys för älgen. Hans analys pekar på att den optimala älgtätheten ligger vid cirka 6 älgar per 1000 ha i vinterstam. Läs hela hans artikel här

 


 

Senast uppdaterad
2013-08-22 19:46