Nätverk Värmland
Välkommen
Nyheter med mera
Rapportera älgskador
Vad äter en älg?
Konsekvenser av hårt viltbete
Hur många älgar?
Viltanpassat skogsbruk
Skogsdagar
Älgavskjutningen i Värmland
Intressanta länkar
Kontakt
Hur mycket äter en älg?
En vuxen älg äter 20-30 kg foder per dygn under sommaren och 8-10 kg under vintern. För att bedöma  hur mycket älg en mark kan bära måste man studera betningsintensiteten på lövvegetationen och tallungskogen. Om de smakligaste lövträdsarterna är hårt betade är det hög tid att minska älgstammen.
älgens favoriter
  1. Rönn
  2. Vide, sälg
  3. Asp, ek
  4. Vårtbjörk
  5. En
  6. Tall
  7. Glasbjörk
  8. Al
  9. Contortatall
  10. Gran
Senast uppdaterad
2013-08-22 19:46