Nätverk Värmland
Välkommen
Nyheter med mera
Rapportera älgskador
Vad äter en älg?
Konsekvenser av hårt viltbete
Hur många älgar?
Viltanpassat skogsbruk
Skogsdagar
Älgavskjutningen i Värmland
Intressanta länkar
Kontakt
 • Extra kostnader vid kompletterande plantering.
 • Sämre kvalité på plantskog av tall och löv med krökar  och sprötkvist samt inväxta skador i slutprodukten.
 • Nedsatt tillväxt genom
  - betning av topp- och sidoskott
  - glesa bestånd
  - gran på ståndort för tall.
 • Biologisk mångfald utarmas då många olika sorters lövträd minskar i antal.
 • Svältande och undernärd viltstam.
 • Stora kostnader om utsatta områden måste inhägnas.
Senast uppdaterad
2013-08-22 19:46