Nätverk Värmland
Välkommen
Nyheter med mera
Nyhetsarkiv
Rapportera älgskador
Vad äter en älg?
Konsekvenser av hårt viltbete
Hur många älgar?
Viltanpassat skogsbruk
Skogsdagar
Älgavskjutningen i Värmland
Intressanta länkar
Kontakt
Här finner du lite äldre nyhetsnotiser m.m.

Fältförsöken nu utlagda

Anti-Beta på 1120 träd

Behandlingen med Anti-Beta omfattar ett hektar med 8-10 årig talll. 1120 träd har behandlats och märkts. Inom det behandlade området finns två provytor om 10x10 meter, där har alla träd har registrerats. Utvärderingen av försöket kommer att ske våren 2012.

Anti-Beta har också används i en plantering på före detta åkermark i Rackstad. Här handlar det om ettåriga lärkplantor.

Midjeröjning

Även försöket med midjeröjning för att skapa älgbetetsträd är nu utlagt. Utvärderingen kommer att ske 2013-14 och resultatet kommer att jämföras med närliggande vanliga röjningar i stubbhöjd.Två fältförsök på gång

Älgbetesträd
Genom att röja ett antal tallar i midjehöjd kan man skapa så kallade älgbetesträd. Tanken är att dessa blir så lockande för älgen att de i första hand betar dessa träd och därigenom minskar betestrycket på produktionsbeståndet. Ett fältförsök kommer att påbörjas under hösten.

ANTI-BETA
Forskaren Kerstin Sunnerheim vid Mittuniversitetet i Östersund har utvecklat en spray för att motverka klövviltets betesskador på ungtall.

- Sprayen ska bara användas på toppskotten, för det är när älgarna tar toppen som plantans framtid är förstörd, säger Kerstin Sunnerheim.

Fältstudierna är nu inne på den fjärde säsongen och försöken stöds av Sveaskog. Kerstin Sunnerheim har, efter kontakt från nätverket, sagt sig vara positiv till ett fältförsök på marker i Brunskog.

 

Skogsdagen i Brunskog
Lördagen den 18 juni 2011, genomfördes skogsdagen om älgbetesskador. Anna på Lycke var med och här kan ni läsa hennes referat från den lyckade dagen

Nu är första versionen av vår hemsida uppe!
Från och med idag den 18 maj 2011 finns vår hemsida ute på nätet. Den är fortfarande under arbete och kommer att förbättras allt efter som. Har du synpunkter och idéer runt vår plats på nätet så hör gärna av dig till webmaster.


Senast uppdaterad
2013-08-22 19:46